ใครดวงตกมากๆ ลองดู

ใครดวงตกมากๆ ลองดู

การส่บาตรที่ถูกวิธี ชีวิตจะไม่มีวันตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญ ใครดวงตกมากๆอย ากให้อ่ า นใครดวงตกมากๆ แนะนำวิธีใส่บาตรที่ถูกวิธีชีวิตจะไม่มีวันตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญในวันนี้ เรามีเรื่องราวดีๆ ของ“ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ ( หลวงพ่อจรัญ ) ท่านแนะนำว่า ให้เราทำบุญแบบนี้แล้วจะได้สิ่งที่ดีตอบแทน เป็นมหากุศลอย่ างยิ่ง

ก่อนใส่บาตร

ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รู ห มู่มาร ห มู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ขาดจากกัน

หลังใส่บาตรเสร็จ

ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูห มู่มารห มู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว)ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทร า ย ดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า … ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดท ร า ย ดิน เจ้าก ร ร มนายเ ว รตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทร า ยดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิก ร ร มหลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมาก

ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมีแก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า

ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเ ว รจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณหรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญ ใช้กับผู้ ต า ย นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากก ร ร มของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ

บางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่ าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรมการให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำหรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย(บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล สวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ(ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมา ทุกผู้ทุกคน ศัตรูห มู่มารหรือห มู่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิด ปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่ าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ

หมายเหตุ

การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมี ของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ และนรก ไม่ว่าเจ้าก ร ร มนายเ ว รจะอยู่ภพภูมิใด แม้แต่นรกขุมสุดท้าย (ขุมที่ 18) ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้ เจ้าก ร ร มนาย เ ว รจะได้รับอย่ างรวดเร็ว และอโหสิก ร ร มให้เราหมด และควรกรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง แม่พระธรณี แม่พระคงคา จะได้เป็นทิพย์พย าน เพราะท่านได้ สำเร็จพระอรหันต์แล้วปัญญาทางโลกทุกคน มีอยู่แล้ว ได้จากพันธุก ร ร มพ่อแม่ แต่อย่ าให้ขาดปัญญาทางธรรม ซึ่งก็คือ จิตสัมผัสรู้ดีชั่ว และการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ถ้าได้ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่ าง เพราะบุญคือขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยครอบครัวและผู้อื่นได้อีกด้วยก ร ร ม เ ว ร แก้ไขได้โดย การขอขมาก ร ร ม และส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตา ชีวิต ถ้าก ร ร มใดได้รับอโหสิก ร ร ม ก ร ร มนั้นจะเบาบาง และชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเรา ว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นหรือไม่ ที่ป่วยก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วยแล้ว หากก ร ร ม ยังมากก็จะยังลำบากอยู่

 6,515 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *