ร าค าทองวันนี้ ปรั บล ดลงแล้ว

ร าค าทองวันนี้ ปรั บล ดลงแล้ว

ผู้สื่ อข่ าวได้รับร ายงานว่า เว็ ปไซ ต์ร าค าทองได้ประก าศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่ อเว ลา 09.27น. ปรั บลดลง 100 บ าท เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้ อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพุธ

ที่ตล อดทั้งวันมีการประก าศร าค าทองทั้ งหมด 4 รอบ รวมปรั บขึ้น 250 บ าท แตะระดั บสูงสุ ดให ม่ของปี

ร าค าซื้ อข ายทองคำในประเ ทศช นิด 96.5% วันพฤหั สบดีที่ 27 พฤ ษภาคม 2564 (ประกา ศค รั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 28,550

รับซื้ อบ าทละ 27,439.60

 

ร าค าทองแ ท่ง ขา ยออกบ าทละ 28,050

รับซื้อบ าทละ 27,950

ร าค าซื้ อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 (ประกาศค รั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ าย)

ร าค าทองรูปพ รรณ ข ายออกบ าทละ 28,650

รับซื้ อบ าทละ 27,545.72

ร าค าทองแ ท่ง ข ายออกบ าทละ 28,150

รับซื้ อบ าทละ 28,050

 11,590 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *