เปิ ด 6 ร าศี ด วงดี ด วงปัง เงิ นทองไหลมาเทมา มีเก ณฑ์เลื่อนขั้น

เปิ ด 6 ร าศี ด วงดี ด วงปัง เงิ นทองไหลมาเทมา มีเก ณฑ์เลื่อนขั้น

หมอกฤ ษณ์ เปิ ด 6 ร าศี ด วงดี ด วงปัง เงิ นทองไหลมาเทมา มีเก ณฑ์เลื่อนขั้น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาค ม หมอกฤษ ณ์ คอนเฟิร์ม เผย 6 ร าศี ด วงดี ด วงปัง ในช่วงวันที่ 1-16 มิถุนายน 2564

ได้แก่ ร าศีมิถุน ร าศีธนู ร าศีสิงห์ ร าศีกุมภ์ ร าศีกันย์ และร าศีมีน

ร าศีมิถุน​ และร าศีธนู

มีดาวอาทิตย์ร่วมกับศุกร์ อยู่ในตำแหน่งโอเค ตำแหน่งคู่นี้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่เด่นอะไรมากนัก แต่เป็นคู่ที่เด่นในเรื่ องของการเงิ น

และส่งเสริมในเรื่ องของความรัก การเงิ นการติดต่ออะไรก็ตามที่คิดอยู่ กิเล สอย ากได้นู่นได้นี่ มีเก ณฑ์สำเร็จ ซึ่ง ราศีที่เล็งกันอยู่คือ

ราศีธนู ดังนั้น ทั้งสองร าศีจึงได้รับอิท ธิพล ของดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ร่วมกัน ทำให้ทั้งสองร าศี เป็นร าศีที่มีด วงชะต าโอเค

ร าศีสิงห์​ และร าศีกุมภ์

ดาวจันทร์เข้าเล็ งพฤหั สบดี จึงทำให้ทั้งสองร าศีมีโช ค ที่สำคัญทั้งสองร าศีมีพฤหั สทับและเล็ งอยู่แล้ว

เพร าะฉะนั้นจึงเป็นร าศีที่ด วง ถ้าไม่มีดาวสถิตร้ ายจริง ทำน ายว่าด วงชะต าใช้ได้เลยทีเดียว

ร าศีกันย์ และร าศีมีน

เนื่ องจากมีดาวเกตุดาวของจิตวิญญ าณดาวของสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ ดาวของสิ่งที่มองไม่เห็นโอก าสจังหวะเข้าทับเข้าเล็ งด วงชะต า

ดังนั้น ทั้งสองร าศีจึงมีโช ค จึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คุ้มคร องและจะมีโอก าสก้าวหน้าก้าวไกล

 2,733 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *