ชี้ 3ร าศีต่อไปนี้เตรี ยมตัวเฮงร วยล้นฟ้าได้เลย

ชี้ 3ร าศีต่อไปนี้เตรี ยมตัวเฮงร วยล้นฟ้าได้เลย

หลังดาวอังค ารย้ ายเข้าสู่ร าศีกรกฎ เมื่อวันพุธที่ 2 มิ.ย. เวลา 06.58 น.

อ.คฑา ชินบัญชร บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ว่า จะมี 3 ร าศีเฮงในเรื่ องงาน ก ารเดินทาง

และความรัก นอกจ ากนี้ก ารย้ ายของดาวอังค ารนั้นยังส่งผลให้ 2 ร าศี

ต่อไปนี้ต้องระวั งอีกด้วย อ.คฑา แนะเส ริมด วงด้วยค าถ าบูชาพระประจำวันอังค าร

3 ร าศี เฮง รับดาวอังค ารย้ าย

ร าศีตุล

เฮงเรื่ องงาน ร าชก าร ทหาร ตำรวจ เด่น

ผู้ใหญ่ส่งเส ริม ให้ทำบุญ รพ.พระมงกุฎฯ ทหารผ่ านศึกจะดี

ร าศีเมษ


เฮงเ รื่ อ งเดินทาง ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

โลจิสติกส์ ขนส่ง ให้ทำบุญกับค นเจ็ບป่ วย อุบั ติเห ตุกะทันหัน

ร าศีพฤษภ

เ รื่ อ งความรัก ความสัมพันธ์ งานก ารตลาด

สื่อส าร เด่น ให้ทำบุญข้ าวสาร อาห ารแห้ง เลี้ ยงอาหาร

 

 8,826 total views,  4 views today

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *