ก่อนเข้าอยู่ ซื้อบ้านใหม่ หรือมือสอง ให้ทำก่อนจะเข้าอยู่

คนโบราณไม่ได้บอกกันมาไว้เนินนาน เป็นคว ามเชื่ อที่ทำกันมา ในหลายยุคหลายสมัย ที่เกี่ยวกับในเ รื่ อ งของบ้ า น ไม่ว่าจะเป็นบ้ า นมือห นึ่ งหรือบ้ า นมือสองที่เคยมีคนอื่นได้อยู่มาแล้ว เราจะต้องมีการทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ตัวเราจะย้ายเข้าไปอยู่ ไม่ได้เป็นที่ยุ่งย ากสักเท่าไหร่นัก

ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นสิ่งที่ข า ดไม่ได้นั่นก็คือข้าวส า รให้เตรียมใส่ถ้วยใบเล็กเอาไว้พร้อมกับโรยน้ำตาลทรายแดงไว้บนข้าว จากนั้นให้นำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้ า นและทำการจุดธูปจำนวน 21 ดอก เพื่อเป็นการกล่าวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกเจ้าที่เจ้าทาง แม่ธรณีต่าง ให้ได้รับรู้ว่าตัวเรานั้นรวมถึงครอบครัว จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้ า นนี้ ขอให้ท่านจงปก ปัก รัก ษาคุ้มครองให้มีสิ่งที่ดีงามเข้ามา

คนโบราณว่ากันว่าการที่เราทำเช่นนี้จะเป็นการบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ ตัวเราจะเป็นเจ้าของบ้ า นหลังนี้และในส่วนที่ดินของตรงนี้ ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองพบเจอแต่ความสุขและความสำเร็จ มีแต่เ รื่ อ งที่ดีเข้ามาให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นหลังนี้ มีเ งิ นมีทองไหลมาเทมา

สำหรับการซื้อบ้ า นโดยเฉพาะเป็นบ้ า นมือสอง บางทีคนข า ยเองก็ไม่ได้บอกกับเราว่ามีการผ่ า นอะไรมาบ้ า ง มีประวัติอย่างไรมาบ้ า ง เราจำเป็นจะต้องล้างอา ถ ร รพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ

1 การล้างอาถรรพ์สำหรับบ้ า นมือสองที่ตัวเรารวมถึงคนในครอบครัวจะย้ายเข้ามาอยู่ ขั้นตอนแรกเอามะนาวจำนวน 2 ลูกผ่ า ครึ่งแล้วนำไปวางเอาไว้บริเวณมุมบ้ า นทั้ง 4 มุม วางเอาไว้ 1 คืนเต็ม จากนั้นให้นำไปทิ้ง เขาว่ากันว่ามะนาวนั้นจะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ให้ออกไปได้

2 เกลือสักประมาณ 2-3 กำมือนำไปโปรยตามมุมของบ้ า นบริเวณทางด้านนอก หรือจะใช้วิธีการนำใส่ถ้วยแล้วนำไปวางตามบริเวณมุมบ้ า น รอเวลา 3 วัน แล้วก็นำไปทิ้งได้เลย จะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป

3 ให้จุดประทั ดจำนวน 100 นัด เป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป แต่ก่อนจะจุด ก็บอกกเพื่อนบ้ า นด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวน

4 จุดธูป 5 ดอก ออกไปยืนหน้าบ้ า นหันหน้าเข้าบ้ า นและหันไปทางทิศตะวันออก จากนั้นให้บอกล่าวกับเจ้าที่ เทวดา รั กษ า เจ้าป่า เจ้าเขา สิง สา ราสั ตว์ ต่าง เพื่อบอกว่าเราเป็นเจ้าของบ้ า นคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ มาขอพักอาศัย ต่อจากนี้โดยขอให้คุ้มครองและคอยช่วย เหลือ ให้เจอแต่สิ่งดี ด้วย

เป็นในเ รื่ อ งของคว ามเชื่ อของคนโบราณที่ได้มีการทำต่อกันมานักต่อนัก จนถึงในรุ่นของปัจจุบันยังคงได้ทำกันมาก หากได้ลองทำดูก็ไม่ใช่เ รื่ อ งที่เสียหายอะไร เพื่อเป็นความสบายใจของตัวผู้อยู่และเพื่อเป็นการนำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมง คลเข้ามาใน บ้ า น มีความเจริญขึ้นไป