24 กรกฎา ฤกษ์ดี จุดธูป 9 ดอก แก้ไขชะตา

24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 9 ดอก ปัดเ ป่าสิ่งชั่ วร้ าย การเงิน การงาน ไม่ราบรื่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ได้เผยฤกษ์ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่ วร้ าย ต้องม นต์ดำ ถูกคุณไ สย หากินไม่ขึ้น ชีวิต การเงิน การงาน ไม่ราบรื่น โดยการจุดธูป 9 ดอกกลางแจ้ง (เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณ)

ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2565

เวลา : ท้าวเวสสุวรรณ และคณะ รวมเป็นจตุโลกบาล คือเวลาเช้า 06.09 – 06.39 และช่วงกลางคืน เวลา 21.09-21.29 น.

หากทำพิธีเข้าหรือเย็นเวลาใดเวลาหนึ่งตามวันนี้แล้ว พิธีจะเข้มขลัง สำเร็จสมหวังดีนักแล

การทำพิธี

-จุดธูป 9 ดอก

-หันหน้าไปทิศตะวันออก

-ตั้งนะโมฯ 3 จบ

และกล่าวตามนี้

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ รูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มหาราชา สมันตา จะตุโร ทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฏฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอท้าวจุตโลกบาลทั้งสี่ จงปัดเป่าสิ่งชั่ วร้ าย ให้ออกไปจากตัวข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบัน) ขอความเป็นสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ