วันนี้หนัก ราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกแล้ว เยอะมาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันขึ้นแล้ว

โซฮอล์ +0.80 บาท .- E85 +0.80 บาท .มีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

ราคาน้ำมันดังกล่าว .

วันนี้รีบไปเติมเลย ขึ้นอีกแล้ว