สมบัติ เมทะนี เสี ยชีวิ ตแล้ว

แสดงความเสียใจด้วยครับ

‘สมบัติ เมทะนี’ พระเอกตลอดกาล และศิลปินแห่งชาติ เสี ยชีวิ ตแล้ว

สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2559 นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย ผู้ชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง นอกจากนี้ กินเนสบุ๊คยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลก โดยแสดงเป็นพระเอกถึง 617 เรื่อง วิกิพีเดีย

เกิด: 26 มิถุนายน 2480 (อายุ 85 ปี), อุบลราชธานี

คู่สมรส: กาญจนา เมทะนี (สมรส พ.ศ. 2502)

บุตร: สิรคุปต์ เมทะนี, สุดหทัย เมทะนี, เกียรติศักดิ์ เมทะนี, ศตวรรษ เมทะนี, พรรษวุฒิ เมทะนี

การศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง, เพิ่มเติม

รางวัล: รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ