เขียนไว้ดีมาก หม้อดินร้าวอ่านจบมีกำลังใจ ทำให้รักตัวเองมากขึ้น

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. มีชายอินเดียคนหนึ่ง เมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น ผู้คนต่างก็เห็นเขาจนชินตาว่า

บนบ่าของเขามีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบ หม้อดินใบหนึ่งมีรอยร้ าว ขณะที่อีกใบหนึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์

สวยงามอย่ างไร้ที่ติ

หม้อใบที่สวยสวยงาม.. สามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยม จากลำธ ารจนถึงบ้านเจ้านาย

ขณะที่อีกใบหนึ่ง.. เมื่อมาถึงปลายทาง กลับเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่า ชายผู้นี้ขนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้ง

ก็แน่ล่ะสิ หม้อดินใบสวยใบนั้นก็ย่อมภาคภูมิใจในตนเอง

ที่ทำหน้าที่ได้อย่ างสมบูรณ์แบบครบถ้วน ส่วนหม้อดินใบร้าว..

นอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจ ในความไม่สมประกอบของตนเองแล้ว

มันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วย

หลังจากสองปีเต็ม ที่แบกความทุ กข์ ร ะท ม ข มขื่ นนั้นเอาไว้มันจึงตัด สินใจเอ่ยกับคนหาบน้ำว่า

“ ฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกิน ฉันอย ากขอโทษท่าน ที่ตลอดสองปีมานี้ ฉันทำงานให้ท่านได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากเจ้ารอยร้ าว บนตัวฉันตอนนี้

มันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทาง ”

เมื่อคนหาบได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ก็พลอยรู้สึกเสี ยใจไปด้วย เขาจึงพูดว่า

“เอาล่ะ ระหว่างทางที่เราจะเดินกลับไปบ้านนั้น ฉันอย ากให้เธอลองสังเกต ด อ กไม้สวย ๆ

ข้างทางเดินสักหน่อย เธอไม่ได้สังเกตหรอว่า

ทำไม ด อ กไม้ป่าเหล่านั้น ถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้น

นั่นเป็นเพราะ ฉันได้ตระหนักในข้อจำกั ดของเธอ จึงอาศัยเงื่อนไขนี้ เพาะเมล็ดพันธุ์ด อ กไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมา

และในทุก ๆ วัน ขณะที่เราเดินกลับบ้านนั้น เธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มัน

แล้วในสองปีนี้ ฉันก็ได้เ ด็ ด ด อ กไม้สวย ๆ ไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วย

นี่ถ้าหากไม่มีเธอแล้วล่ะก็ เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ด อ กไม้ป่า

อันแสนสวยงาม ที่ผลิ บานสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่ ”

จงจำไว้ใหดีนะ..

หากคนเราทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ไม่เอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไปสิ่งไหนไม่ดีก็พย าย ามแ ก้ไ ขให้มันดีขึ้น

เรียนรู้ในสิ่งที่ทำพลาด เรียนรู้แก่นแท้ของชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มและสมบูรณ์แบบ

ไม่ไปจมปลักอยู่กับความ อิ จ ฉา ริ ษ ย า

ความอย ากได้ อย ากมี ความล้ มเหลว

ความผิ ดหวัง การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน..

บางทีนั้นเราก็ควรที่จะมีความสุข

กับการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่เรา

ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร

การที่เราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบ

กับคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุข

ยิ่งถ้าคนๆ นั้นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรา

มันก็จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง

ขอคุณ : m e e y i m