แม่บ้ านควรรู้ไว้ แม ลงหายเกลี้ยง ไขปัญหาที่ไม่ตกในบ้านได้เยอะมาก

ปั ญห าที่เกิดขึ้นมาจากแม ลงกว นใจที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้ านไม่ว่าจะพยายามไล่อย่ างไรก็ไม่หายไปหมดสักที ยิ่งตอนฝนตกทั้งฝูงมด ฝูงปล วก ฝูงแม ลงสาบยิ่งเดินเต็มบ้ านไปหมดมาตอ มของกินจนเราจะต้องเททิ้งไม่กล้ารับประทานต่อ อีกทั้งมากัดเสื้อผ้าในตู้จนเสื้อผ้าขาดเป็นรูเสี ยหา ย ยิ่งเป็นเสื้อผ้าตัวโปรด คงยิ่งรู้สึกหงุ ดหงิดน่าดู ฉะนั้นวันนี้พวกเราเลยมีแนวทางง่ ายๆที่สามารถช่วยจัดก ารกับแม ลงเหล่านี้ไม่ให้มากว นใจในบ้ านของคุณอีก

จัดก ารรังม ดด้วยวิธีง่ ายๆรับป ระกั นม ดหายเกลี้ยง

1 นำน้ำสะอาด 1 แกลอน ไปต้มจนเดือดแล้วนำมาตั้งพักเอาไว้ เติมน้ำยา ล้างจานลงไป ¼ ถ้วยตวง ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนำไปเทราดลงบนรังม ดอย่ างช้าๆให้น้ำค่อยๆซึมเข้าไปในรังม ด มดที่อยู่ในรังจะโดนกำจั ดด้วยน้ำย าที่เราเทราดลงไปแค่นี้ก็หมดกังว ลเรื่องม ดขึ้นบ้ านไปได้แล้วจ้ะ

2 นำน้ำเปล่าไปต้มกระทั่งเดือด แล้วใส่เกลือลงไปผสมจำนวนม าก คนจนล ะล ายเข้ากันให้ปิดเตาแล้วตั้งพักเอาไว้ให้เย็น เมื่อส่วนป ระก อบเย็นให้นำไปราดลงบนรังม ด พอผ่านไป 3 วันให้นำน้ำเกลือมาเทราดบนรังม ดซ้ำอีกครั้ง แล้วก็ราดบริเวณรอบๆรังม ดด้วย เพื่อป้ องกั นไม่ให้มดออ กมาสร้ างรังใหม่ได้อีก

ทำสเปรย์กำจั ดม ดจากเปลือ กส้ม

อย่ างแรกที่จำต้องจัดเตรียมสำหรับการทำสเปรย์กำจั ดมด คือ ขวดสเปรย์ สบู่เหลว น้ำที่สะอาด แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเปลือ กส้ม เมื่อเตรียมของเสร็จก็เริ่มทำส่ วนผ สมได้เลยโดยนำสบู่เหลวมาผสมกับน้ำที่สะอาด แล้วก็เทใส่ขวดสเปรย์และใส่เปลือ กส้มลงไปในขวดด้วย จากนั้นนำไปฉี ดตามทางเดินม ดที่เดินประจำ และรังที่มดอาศัยอยู่ น้ำมั นจากเปลือ กส้มรวมทั้งสบู่เหลวจะช่วยกำจั ดม ดไม่ให้กลับมาก่อก วนอีก อีกทั้งวิธีนี้ไม่มีอั นต รายกับคนภายในบ้ านด้วย

จัดก ารปล วกด้วยน้ำส้มสายชู

ปลว กที่ชอบขึ้นบ้ านมากัดกินไม้ทำให้บ้านเกิดความเสี ยห ายต้องคอยเรียกช่างมาซ่อมแ ซมบ้ าน ทำให้เสี ยตังแล้วก็เสี ยเวล่ำเวลาซึ่งคงจะเป็นเรื่องที่น่าหงุ ดหงิ ด เราเลยมีแนวทางง่ ายๆสำหรับเพื่อการกำจั ดปล วกมาแ นะนำ โดยใช้น้ำส้มสายชู ½ ถ้วยตวง แล้วบีบมะนาวตามลงไปโดยประมาณ 2 ส่วน และหยดน้ำมั นหอ มระเ หยส้มลงไปอีกนิดหน่อย เมื่อผสมทุกสิ่งทุกอย่ างเข้ากันแล้วให้เทใส่ขวดสเปรย์เพื่อนำไปกำจั ดปล วกได้เลย

ใบขี้เหล็กสามารถกำจั ดปล วกได้

ใบขี้เหล็กแม่บ้ านอาจไม่เคยรู้ว่าสามารถกำจั ดปล วกได้ ซึ่งใช้เพี ยงแค่ใบขี้เหล็กราว 5 กรัม มาบดให้ละเอียด หลังจากนั้นใส่น้ำลงไปผสม 20 มล. แล้วเอามากรองเอาแต่น้ำใส่ขวดสเปรย์ เพื่อนำไปฉี ดตามรอบๆบริเวณที่ปลว กอยู่ และก็คอยฉี ดซ้ำ 3 – 5 วัน

สเปรย์ที่ทำมาจากน้ำย าปรับผ้านุ่มช่วยจัดก ารแม ลงส าบได้

แ มลงส าบตัวเล็กๆที่วิ่งวนเวียนอยู่ในบ้ านไม่สามารถหายใจในที่ๆมีกลิ่นน้ำหอ มได้ เพราะเหตุนี้พวกเราก็เลยนำน้ำย าปรับผ้านุ่มมาเป็นส่ว นปร ะกอ บในการจัดก ารแม ลงสา บเหล่านี้โดยนำน้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ฝา ผสมกับน้ำที่สะอาด ½ ถ้วยตวงแล้วเทใส่ขวดสเปรย์นำไปฉี ดพ่นตามซอ ก ตามมุมที่แม ลงส าบชอ บเข้าไปอาศัยอยู่

เบกกิ้งโซดาผสมน้ำตาลสามารถเอามาจัดก ารแม ลงส าบได้

แม ลงส าบที่วิ่งวนเวียนอยู่ในบ้ านไม่ว่าจะพยาย ามกำจั ดอย่ างไรก็ไม่หมดสักที ให้นำเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ำตาลเพื่อทำเป็นกับดั กล่อแม ลงส าบ โดยใช้เบกกิ้งโซดาผสมเข้ากับน้ำตาลโดยใช้ปริมาณเท่าๆกันลงในน้ำที่สะอาด เมื่อผสมจนเข้ากันแล้วให้เทใส่เอาไว้ในขวดพล าสติ กหรือกระป๋อง กลิ่นหวานจากน้ำตาลจะล่อให้แม ลงส าบเข้ามาติดกับดัก เมื่อแม ลงส าบกินส่วนปร ะกอ บเข้าไปเบกกิ้งโซดาจะทำให้ท้องแม ลงส าบอัดแน่นไปด้วยก๊าซและสิ้ นใจท้ายที่สุด

การมีแม ลงมาวนเวียนในบ้ านคงจะเป็นเรื่องที่กว นใจน่าหงุดห งิดสุดๆไม่ว่าจะพยาย ามจัดก ารอย่ างไรก็ไม่หมดไปสักทีด้วยเหตุนั้นคุณล องนำวิธีก ารที่เราแ นะนำไปล องใช้ดูที่บ้ าน รับป ระกั นว่าแม ลงที่เคยมีในบ้ าน จะห ายเกลี้ยงไม่กลับมาก วนใจคุณอีกเลย