เจียดเงินแค่.. 50 บาท เก็บทุกวันๆ เปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนมีกิน มีเก็บ ดีขึ้น

วันนี้เราได้แนวคิด การเก็บเงินแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิด ?

ให้ทุกคนเก็บเงิ นกัน เพียงเจียดเงินเก็บด้วยแบงค์ 50 บาท ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า.. มันเป็นไปได้หรอ ?

ฉะนั้น วันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิ น วันละ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน

ใน 1 ปีคุณจะมีเ งินเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิน 182,500 บาท

ถ้าเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมี เงิ นเก็บ 36,500 ภายใน 10 ปี แล้ว.. คุณจะมีเงิ นถึง 365,000 บาท

แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอก

อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียว กับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงาน

เต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิตตัวเอง อยู่เรื่อยๆ

ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า

และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณ อาจจะมีกิจการ 3 สาขา

ใน 10 ปีอาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัว

เป็น “จิตอาสา” เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจ แต่ธุระของคนอื่นมากว่า ธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิ น

จะกี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่น เรื่องที่เก็บเงิ น นี่แหละ

หลายคน..มักจะเสี ยเวลาชีวิตไป กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์

หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองเลย

ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น ถ้าไม่เกี่ยวกับเรา

ไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอกก็พอจะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดี ให้มีประโยชน์

เวลาของคุณมีจำกัด อย่ าเสี ยเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้

มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน ?

“คุณจะจนก็ต่อเมื่อ คุณยอมแ พ้ สิ่งที่สำคัญคือ ย่างน้อยคุณก็ได้

ลองลงมือทำอะไร สักอย่างแล้ว..”

สิ่งเล็กๆ ที่ทำทุกวัน แต่เกิดผลเมื่อนานไป เข้าใจแล้วพย าย ามทำให้ได้นะ

“อย ากมีเงินเก็บ” หรือ“ไม่มี” คุณเองกำหนดได้..