ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้แล้ว

สำหรับใครที่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ อัปเดตความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียน บัตรคนจนไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.2565 จนถึงวันที่ 19 ต.ค.2565 โดยในวันพรุ่งนี้ 16 ก.ย.2565 กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลรอบแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน วันที่ 5 – 8 ก.ย. 65 และจะประกาศผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่

เลือกปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด สำหรับช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

2. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน

เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดย กระทรวงการคลัง จะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสด หรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม เริ่มลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไว้เท่านั้น

กรณีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 -17.30 น.) ไทม์ไลน์ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

-ลงทะเบียน วันที่ 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 7 – 13 ต.ค. 65 ประกาศผลศุกร์วันที่ 21 ต.ค. 65

-ลงทะเบียน วันที่ 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65

ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว และไม่มีครอบครัว

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา