โ s คsะบ าดไม่รู้จักความลำบากของลูกสมัยใหม่

พ่อแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความ ย า ก ลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบากมาก่อนหลายคน พ ย า ย า ม เลี้ยงลูกให้สบายที่สุด อ ย า ก ได้อะไรก็ต้องได้

ต้องมีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อ ย า ก กินอะไรก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า ไม่ อ ย า ก ให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะ ทุ ก ข์ ใจมากที่สุด

จนตอนนี้มี โ ร ค ใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก

โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้าง ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะรวยหรือจน

ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต

พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่ง อ ย่ า ง เดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต

อ ย่ า ง พ่อแม่บางคน ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย ลูกมีหน้าที่เรียน อ ย่ า ง เดียว

ผลักดันลูกไปเรียนมหา วิ ท ย า ลั ย ชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน

ค่าอยู่ พ่อแม่ออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่ก็ยอมเพื่อไม่ อ ย า ก ให้ลูกลำบาก

เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือ ขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจ ก ร ร ม

พ่อแม่ก็เชื่อ ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูก อ ย า ก ได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้

จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่า ลูกเอาเงินที่พ่อแม่ส่งให้ไปเที่ยวสำมะเลเทเมาตามผับบาร์

คนเป็นพ่อแม่เสียใจ อ ย่ า ง ยิ่ง ได้แต่โทษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

นี่แหละหนา เขาถึงเรียกว่า พ่อแม่รังแกฉัน ไม่สอนลูกให้หาเงินเอง มีแต่ประเคนเงินให้ลูก

พอเงินหมดลูกหาเงินไม่เป็น พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ลูกก็จะทน ทุ ก ข์ ลำบาก

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย

และสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้างลูกของคุณจะได้เติบโต อ ย่ า ง

เข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ที่มา pooddee