สถิติห ว ย ออกวันที่ 1 ตุลา เลขนี้มาบ่อยมา

1 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 578171

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 285 361

เลขท้าย 3 ตัว 379 449

1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 837893

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 757 594

เลขท้าย 3 ตัว 595 110

1 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1 691197

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 392 920

เลขท้าย 3 ตัว 606 797

1 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 452643

เลขท้าย 2 ตัว 99

เลขหน้า 3 ตัว 594 726

เลขท้าย 3 ตัว 561 810

1 ตุลาคม 2560

รางวัลที่ 1 880714

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 611 726

เลขท้าย 3 ตัว 462 952

สถิติหวย 1 ตุลาคม

1 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1 887102

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 194 280

เลขท้าย 3 ตัว 017 458

1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 594825

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขหน้า 3 ตัว 175 918

เลขท้าย 3 ตัว 440 799

1 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1 375615

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 251 086 159 520

1 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1 647882

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขท้าย 3 ตัว 576 324 650 028

1 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ 1 124025

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขท้าย 3 ตัว 940 554 291 873

สถิติหวย 1 ตุลาคม

1 ตุลาคม 2554

รางวัลที่ 1 511052

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 957 104 189 499

1 ตุลาคม 2553
รางวัลที่ 1 488372
เลขท้าย 2 ตัว 02
เลขท้าย 3 ตัว 091 996 003 246

1 ตุลาคม 2552

รางวัลที่ 1 169387

เลขท้าย 2 ตัว 06

เลขท้าย 3 ตัว 249 435 714 255

1 ตุลาคม 2551

รางวัลที่ 1 882911

เลขท้าย 2 ตัว 67

เลขท้าย 3 ตัว 204 302 311 395

1 ตุลาคม 2550

รางวัลที่ 1 430667

เลขท้าย 2 ตัว 76

เลขท้าย 3 ตัว 090 104 126 667

สถิติหวย 1 ตุลาคม

1 ตุลาคม 2549

รางวัลที่ 1 952335

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขท้าย 3 ตัว 007 804 879 951

1 ตุลาคม 2548
รางวัลที่ 1 766482
เลขท้าย 2 ตัว 24
เลขท้าย 3 ตัว 766 551 792 275

1 ตุลาคม 2547

รางวัลที่ 1 110866

เลขท้าย 2 ตัว 66

เลขท้าย 3 ตัว 200 547 781 806

1 ตุลาคม 2546

รางวัลที่ 1 912040

เลขท้าย 2 ตัว 43

เลขท้าย 3 ตัว 407 100 379 563