วิธีไ ล่จิ้ งจ กออกจากบ้าน ไม่มาวางไข่อีก

วิธีไ ล่จิ้ งจกออกจากบ้าน ไม่มาวางไข่อีก

หลายๆบ้ านอาจเผชิ ญปั ญห าเจ้าจิ้งจกตัวน้อย วิ่งไปวิ่งมาบนกำแพงบ้านและวิ่งเข้าไปในห้อง โดยส่วนมากเรามักจะมองเห็นว่ามันจะอยู่ตรงแถวบริเวณหลอดไฟที่มีความสว่าง เพื่อรอกินแม ลงที่มาตอ มไฟ

ปั ญห าอีกอย่างที่ตามมาจากการมีจิ้งจกในบ้ านคือ การที่มันขั บถ่ ายเรี่ยราดทำให้บ้ านดูเล อะเ ท อะ บางครั้งอาจโดนเสื้อผ้าทำให้เป็นรอยซักไม่ออ ก ทั้งยังไข่ตามตู้ ลิ้นชั กใส่ของอีก วันนี้เราเลยจะมาเผยวิธีดีๆที่สามารถช่วยไล่จิ้งจกให้ออ กไปจากบ้ าน แบบไม่ต้องบ าป

กลิ่ นหั วหอ มแดงหรือหั วหอ มใหญ่ จิ้งจกไม่กล้าเข้าใกล้

หั่นหั วหอ มเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเพื่อนำไปวางไว้ไล่จิ้งจกหรือหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วตัดกลาง นำด้านที่ตัดถูบริเวณกำแพง ฝาผนัง หรือหลอดไฟที่ไม่สามารถวางหัวหอ มไว้ได้ กลิ่นจากหั วหอ มจะทำให้จิ้งจกไม่กล้าเดินผ่านมาใกล้เลยล่ะ

ใบส าบเสือและใบน้อยหน่าช่วยไล่จิ้งจก

นำใบส าบเสือและใบน้อยหน่ามาตำให้ละเอียดพอประมาณแล้วนำผ้าบางหรือถุงระบายอ ากาศมาห่อใบส าบเสือแล้วก็ใบน้อยหน่าไว้ หลังจากนั้นนำไปแขวนตามจุดที่เจอจิ้งจกเป็นประจำ หรือจุดที่เจอมู ลจิ้งจก หลอดไฟฟ้า เมื่อจิ้งจกได้กลิ่ นก็ไม่กล้าโผล่ออ กมาแล้ว

เปลี่ยนหลอดไฟในบ้านให้เป็นแบบวอร์มไวท์

แม ล งตัวเล็กตัวน้อยมักจะชอ บมาตอบหลอดไฟสีขาวที่ให้แสงสว่าง ซึ่งแมลงพวกนี้เป็นของกินชั้นเลิ ศของจิ้งจก เมื่อเราเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบวอร์มไวท์ที่ออ กเป็นโทนส้มอุ่นก็จะไม่ดึ งดู ดมาแ มล งให้เข้ามาตอ ม จิ้งจกก็จะไม่มากินแ ม ลงด้วย

ถูเปลือ กมะนาวไล่จิ้งจก

ใช้เปลือ กมะนาวที่เหลือจากการปรุงอ าห ารมาถูบริเวณที่จิ้งจกมักจะมาเกาะ จิ้งจกจะไม่ชอบกลิ่นมะนาวแล้วก็ความแสบร้อนจากกร ดในมะนาวจะช่วยไล่จิ้งจกไม่ให้มาเกาะแถวบริเวณนั้นอีก

เลี้ยงแมว จิ้งจกจะไม่กล้าเข้ามายุ่ง

ท าสแมวหลายคนอาจถูกใจสิ่งนี้ การเลี้ยงแมวในบ้ านมีข้ อดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะคอยวิ่งไ ล่จับจิ้ งจกเมื่อมันมองเห็น ทำให้จิ้ งจกกลั วและไม่กล้าโผล่เข้ามาในบ้ านหรือในห้องของคุณอีกเลยล่ะ

การบูรช่วยไล่จิ้งจก รวมทั้งแม ลงอื่นๆไม่ให้เข้าใกล้

การไ ล่จิ้งจกนั้นง่ ายๆเลย เพียงนำถุงใส่การบูรไปวางทิ้งเอาไว้บริเวณที่จิ้งจกมักมาประจำ เท่านี้จิ้งจกก็จะไม่มาให้เห็นอีกเลย รวมถึงแมลงอื่นๆดังเช่น ม ดหรือแม ลงส าบด้วย แค่นี้แม ลงเหล่านี้ก็ค่อยๆห ายไปจากบ้ านหมดแล้ว

การไ ล่จิ้งจกออ กจากบ้านเป็นเพียงการแก้ปั ญห าที่ปลายเหตุซึ่งมันอาจจะได้ผ ลลั พธ์ที่ดีในการไ ล่ แต่ว่าคงจะดีกว่าถ้าหากเราป้ องกั นไม่ให้จิ้งจกเข้ามาในบ้ านของเราตั้งแต่แรก

ติดมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง

การติดมุ้งลวดรอบบ้ านทั้งประตูและหน้าต่างนั้นป้ องกั นไม่ให้จิ้งจกหรือแ ม ลงตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาในบ้ าน ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีแ มล งที่เป็นของกินของจิ้งจกในบ้ าน จิ้งจกก็ย่อ มไม่เข้ามาในบ้ านเหมือนกัน

หากเราป้ องกั นแม ล งตัวเล็กตัวน้อยไม่ให้เข้ามาในบ้ านได้ ก็สามารถป้ องกั นจิ้งจกได้เยอะเลย แม้กระนั้นแม้จิ้งจกมั นยังเข้ามาอีก ก็ล องนำวิธีที่เราแน ะนำไปใช้กันดู จะช่วยไล่จิ้งจกได้ดีเลยล่ะ