4 ข้อนี้ ที่คนขับรถเกียร์ออโต้ไม่ควรทำ เตือนไว้เลยนะ

ยุคนี้คนจะนิยมใช้รถยนต์เกียร์ออโต้กันมากขึ้นเพราะว่าขับง่ายกว่าเกียร์ธรรมดาเป็นไหน ๆ เลย ไม่ต้องมีอะไรให้เหยียบให้โยกเยอะ แต่เพราะความที่มันง่ายบางทีก็ทำให้เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะเวลาจะจอด จะเบรกควรจะทำให้ถูกวิธีว่าจะจอดแต่ละที่นั้นต้องทำอ ย่ า งไร วันนี้เรามี 5 สิ่งที่คนขับรถเกียร์ออโต้ไม่ควรทำ มีอะไรบ้างมาติดตามอ่ า นพ ร้ อ ม กั นได้เลย

1 เวลาติดไฟแดงอ ย่ าเข้าเกียร์ P

ซึ่งเกียร์ P นั้นเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจอดสนิทในลานจอดรถเท่านั้น จอดแบบดันเครื่องยนต์เลย แต่มันไม่เหมาะเวลาติดไฟแดง เพราะถ้าเราใส่เกียร์ P หากมี เ ห ตุฉุ ก เ ฉิ น มีคนมาช น ท้ายจะทำให้การขยับของตัวรถมันย า ก มันฝืด แล้วจะส่งผลให้ชุดเกียร์ของรถนั้นเกิดความเ สี ยหาย จะต้องหมดเงินกับการซ่อมไปเยอะทีเดียว

2 อ ย่ าใช้เกียร์ว่าง (เกียร์ N ) เวลาลงเขา

เวลาขับบนทางที่ลงเขาอ ย่ าใช้เกียร์ N แล้วปล่อยไหล ซึ่งเ สี่ ย งมากที่จะทำให้รถเบรกแ ต ก และเกิด อุ บั ติเ ห ตุไ ด้ เพราะหากทำแบบนั้นเราจะควบคุมตัวรถได้ย า ก อ ย่ าคิดว่าทำแบบนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันมันไม่ใช่เลย ทั้งที่แบบนี้แรงดันน้ำมันไม่ส่งมาที่ระบบกลไกภายในของเกียร์ จะทำให้มีความร้อนเกิดการสึกกร่อนได้ง่าย แน่นอนเ สี่ ยงรถพัง เกียร์ พั ง เบรกแ ต ก อั น ต ร า ยถึง ชี วิ ต เลย

3 เวลาแซง อ ย่ าแตะคันเร่ง จ น มิ ด

เวลาจะแซงนั้นหลายคนมักจะเหยียบคันเร่งไปจนมิดเลย ซึ่งแบบนี้จะทำให้ชุดเกียร์พังง่ายมาก ทำแบบนี้บ่อย ๆ จะทำให้อายุการใช้งานของเกียร์ขั้นสั้นลงเร็วขึ้น ฉะนั้นเวลาจะแซงควรจะกะจังหวะให้ดี และควรจะแซงเวลาที่มั่นใจว่าไม่มีรถสวน ทางโล่ง ด้านหน้าไม่มีโค้งแน่นอน และเร่งในความเร็วที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่เร่งจนมิด

4 อ ย่ า เร่งเครื่องแรงก่อนออกตัว

มักจะมีคนที่เร่งเครื่อง วอร์มเครื่องอยู่กับที่ก่อนออกตัว ซึ่งก็ไม่ได้เคลื่อนรถไปไหน บางคนอาจจะมองว่ามันเท่ แต่รู้ไหมว่าการทำแบบนี้จะทำให้ หั วเ ที ย น รถยนต์นั้นเ สี ยเร็วมาก ชุดเกียร์ก็เ สี ยหาย พังเร็วกว่าเดิม เป็นการทำให้รถคันโปรดของคุณนั้นจะต้องเข้าอู่บ่อยมากขึ้น

การขับรถเกียร์ออโต้นั้นอ ย า กจะให้ทุกคนศึกษารายละเอียดการใช้งานในทุกฟังชันท์เพื่อให้เข้าถึงรถของตัวเองอ ย่ า ง แท้จริง พร้อมทั้งศึ ก ษ าทักษะการจอดในสถานที่ต่าง ๆ การขับแบบไหนถึงจะป ล อ ด ภั ยทั้งต่อตัวรถ ต่อตนเองและเพื่อนร่วมถนน ควรจะขับด้วยความระมัดระวัง อ ย่ า ประมาทกันนะ

ที่มา : krustory