แม่บ้านเก็บไว้ทำ 6 วิธีไ ล่มดแม งส าบ หายหมดยกรั ง

พวกม ด แม ลงส าบนี่คงเป็นปั ญห าประจำบ้ านของใครหล ายๆคนเลย ไม่ว่าจะจัดก ารมั นด้วยวิธีไหน สุดท้ายมั นก็ยังคงกลับมาอยู่ดี ฉะนั้นแล้ววันนี้เราเลยรวบรวมวิธีจัดก ารกับเหล่าม ด แม ลงสา บแบบปลอ ดภั ยที่จะสามารถจัดก ารได้ยกรัง ไม่กลับมากวนใจคุณอีก

ทำสเปรย์ไว้กำจัดม ด แม ลงส าบ

บ้ านที่กำลังเจอกับปั ญห าม ด แม ลงส าบกวนใจไม่ว่าจะพยาย ามไ ล่อย่ างไรก็ไม่หมดไปสักที อีกทั้งการจะใช้สเปรย์สาsเ ค มีก็เป็นอั นตร ายต่อคนในบ้ าน ฉะนั้นเราจึงอย ากแ นะนำให้คุณล องทำสเปรย์เองโดยใช้น้ำมั นหอ มระเ หยยูคาลิปตัส 10 หยด น้ำย าล้างจาน 1 หยด น้ำส้มสายชู ¼ ถ้วยตวงและน้ำเปล่า 2 ถ้วยตวงเททั้งหมดใส่ผสมลงในขวดสเปรย์ แค่นี้ก็สามารถนำไปฉี ดตามจุดต่างๆที่มีม ด แม ลงส าบเพื่อจัดก ารมันออ กไปจากบ้ านคุณได้แล้วล่ะ

ป้ องกั นม ด แม ลงด้วยน้ำย าล้างจานและเบกกิ้งโซดา

วิธีนี้เป็นการใช้ส่ วนผ สมง่ ายๆที่หลายบ้ านคงมีกันอยู่แล้ว โดยใช้น้ำย าล้างจาน 2 ช้อนโต๊ะเทลงในขวดสเปรย์หรือฟ็อ กกี้ ตามด้วยเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะและแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 2 ถ้วยตวง ในขั้นตอนนี้ต้องเทช้าๆให้เกิดฟองน้อยที่สุด หากมีฟองฟู่ขึ้นมาเ ยอะให้หยุดเทส่ว นผ สมก่อน พอฟองหายไปค่อยเทส่วนที่เหลือต่อ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปผสมอีกเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จ สามารถนำส่วนผสมที่ได้นั้นไปฉี ดตามจุดที่มีม ดหรือแม ลงแล้วรอให้แห้งเพื่อป้ องกั นไม่ให้มดนั้นกลับมาอีก หากจะนำไปฉี ดในส่วนของนอ กบ้ านแ นะนำให้ฉี ดทั้งบริเวณต้นไม้และก องขย ะ จะช่วยป้ องกั นได้ทั้งม ดและแม ลงอื่นๆที่จะมาได้ด้วย

กากกาแฟที่เหลือจากการใช้แล้ว

บ้ านไหนที่ชอบดื่มกาแฟกันเป็นประจำคงถูกใจวิธีนี้ โดยการใช้กากกาแฟในการไล่ม ด เมื่อคุณพบมดตามกระถางต้นไม้หรือโคนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวน สามารถจัดก ารมดยกรังได้ด้วยการนำกากกาแฟมาโรยไว้บริเวณโคนต้นไม้ นั้นจะทำให้ม ดอพยพหนีไป รวมทั้งแม ลงและศั ต รูพื ชอื่นๆก็จะไม่มากวนต้นไม้ของคุณด้วย นอ กจากนี้กากกาแฟที่มีกลิ่นหอ มนั้นยังช่วยบำรุ งพืชผักใบเขียวและดอ กไม้ให้งอ กง ามได้ดีอีกด้วย

ทำสเปรย์สบู่น้ำมั นมะกอ ก

การผสมสเปรย์นั้นให้ใช้น้ำมั นมะกอก 1 ช้อนชา น้ำมั นหอ มระเ หยกานพลู 20 หยดและน้ำมั นทรีออยล์ (น้ำมันต้นชา) 20 หยด น้ำส้มสายชู 2/3 ถ้วยตวง และสุดท้ายน้ำอุ่นอีก 1/3 แก้ว เมื่อเทส่ วนผ สมทุกอย่ างลงในขวดสเปรย์แล้วควรคนให้เข้ากันแล้วเก็บให้พ้นจากที่ร้อนหรือมีแสงแดด เมื่อจะนำมาใช้ควรจะเขย่าขวดก่อนทุกครั้งเพื่อนำไปฉี ดเหล่าม ด แม ลงไม่ให้มันมากวนใจอีก

กลิ่นหอ มจากเปลือ กส้ม

เมื่อคุณกินส้มแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเปลือ กส้มลงถั งข ยะไปซะล่ะ ให้เก็บเปลือ กส้มไปล้างน้ำแล้วตากให้แห้ง จากนั้นนำเปลือ กส้มที่แห้งแล้วไปใส่ไว้ในภาชนะ วางไว้ตามจุดต่างๆที่มีมดเดินผ่านเป็นประจำ หรือจะใช้วิธีนำเปลือ กส้มประมาณ 2 ลูกไปปั่นผสมกับน้ำสะอาดปริมาณ 250 มิลลิลิตร จากนั้นเทใส่ขวดสเปรย์เพื่อนำฉี ดพ่นตามบริเวณที่มีม ดอาศัยอยู่ กลิ่นหอ มจากเปลือ กส้มนั้นจะไล่ให้ม ดหนีและไม่กล้ ากลับมาอีก

กลิ่นหอ มของอบเชยหรือน้ำมั นชินนามอน

กลิ่นหอ มๆจากอบเชยหรือชินนามอ นนั้นนอกจากจะนำไปใส่อ าห ารได้แล้วยังสามารถนำมาไล่ม ดได้ด้วย ด้วยกลิ่นหอ มนี้จะรบก วนมดเป็นอย่ างม าก ฉะนั้นการนำอบเชยไปวางไว้ตามซอ กมุมประตูและทางเดินของม ดจะช่วยไล่ม ดได้อย่ างดี หรือไม่ก็ใช้น้ำมั นชินนามอน 1 ช้อนชาผสมกับน้ำ 1 ถ้วยมาเช็ดบริเวณทางเดินม ด ก็จะเป็นการไล่ม ดไม่ให้กลับมากวนได้อย่ างดีเลยล่ะ

หลายบ้ านที่ต้องเผชิญกับปั ญห าม ด แม ลง ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดก ารกับมันอย่ างไรดี การจะใช้พวกสาsเ ค มีก็เป็นอั นตร ายต่อตัวเอง คนในบ้ านรวมทั้งสั ต ว์เลี้ ยงด้วย ฉะนั้นแล้วล องนำวิธีที่เราแ นะนำไปล องใช้กันดู เพื่อจัดการไม่ให้เหล่าม ด แมล งมาก วนใจในบ้านคุณได้อีก