สถิติเลขออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี เลขเบิ้ลมาแรง พบเคยออกซ้ำ 2 รอบ

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยรอบนี้ตรงกับวันศุกร์ วันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติเลขออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี ที่เจอเลขดัง เลขออกบ่อยดังนี้

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 607064

เลขท้าย 3 ตัว : 333 , 350 , 573 , 606

เลขท้าย 2 ตัว : 08

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 : 882727

เลขท้าย 3 ตัว : 399 , 576 , 606 , 895

เลขท้าย 2 ตัว : 38

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 : 639500

เลขท้าย 3 ตัว : 560 , 576 , 627 , 804

เลขท้าย 2 ตัว : 15

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่ 1 : 565566

เลขท้าย 3 ตัว : 452 , 695 , 641 , 782

เลขท้าย 2 ตัว : 66

วันศุก ที่ 1 มีนาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 976241

เลขท้าย 3 ตัว : 972 , 721 , 133 , 775

เลขท้าย 2 ตัว : 37

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 321327

เลขท้าย 3 ตัว : 417 , 945 , 448 , 201

เลขท้าย 2 ตัว : 20

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 : 739804

เลขท้าย 3 ตัว : 502 , 020 , 256 , 173

เลขท้าย 2 ตัว : 47

วันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 103297

เลขท้าย 3 ตัว : 143 , 158 , 673 , 797

เลขท้าย 2 ตัว : 52

วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 087523

เลขท้าย 3 ตัว : 112 , 150 , 246 , 505

เลขท้าย 2 ตัว : 20

วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 766391

เลขท้าย 3 ตัว : 349 , 576 , 623 , 637

เลขท้าย 2 ตัว : 82

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1 : 244351

เลขท้าย 3 ตัว : 068 , 398 , 595 , 877

เลขท้าย 2 ตัว : 74

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 968630

เลขหน้า 3 ตัว : 134 , 457

เลขท้าย 3 ตัว : 054 , 412

เลขท้าย 2 ตัว : 62

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 : 066720

เลขหน้า 3 ตัว : 390 , 546

เลขท้าย 3 ตัว : 285 , 852

เลขท้าย 2 ตัว : 92

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 082460

เลขหน้า 3 ตัว : 169 , 609

เลขท้าย 3 ตัว : 173 , 302

เลขท้าย 2 ตัว : 53

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 : 240650

เลขหน้า 3 ตัว : 493 , 583

เลขท้าย 3 ตัว : 043 , 160

เลขท้าย 2 ตัว : 42

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 435286

เลขหน้า 3 ตัว : 366 , 596

เลขท้าย 3 ตัว : 199 , 716

เลขท้าย 2 ตัว : 35

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 377712

เลขหน้า 3 ตัว : 304 , 890

เลขท้าย 3 ตัว : 477 , 769

เลขท้าย 2 ตัว : 46

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 : 943142

เลขหน้า 3 ตัว : 626 , 878

เลขท้าย 3 ตัว : 373 , 740

เลขท้าย 2 ตัว : 47

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 : 143224

เลขหน้า 3 ตัว : 345 , 679

เลขท้าย 3 ตัว : 195 , 278

เลขท้าย 2 ตัว : 65

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 451005

เลขหน้า 3 ตัว : 303 , 626

เลขท้าย 3 ตัว : 257 , 601

เลขท้าย 2 ตัว : 33

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 : 309915

เลขหน้า 3 ตัว : 007 , 388

เลขท้าย 3 ตัว : 230 , 748

เลขท้าย 2 ตัว : 39

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 759415

เลขหน้า 3 ตัว : 318 , 870

เลขท้าย 3 ตัว : 589 , 723

เลขท้าย 2 ตัว : 29

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 218559

เลขหน้า 3 ตัว : 064 , 720

เลขท้าย 3 ตัว : 205 , 489

เลขท้าย 2 ตัว : 82

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 : 988117

เลขหน้า 3 ตัว : 310 , 553

เลขท้าย 3 ตัว : 650 , 248

เลขท้าย 2 ตัว : 95

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 : 989903

เลขหน้า 3 ตัว : 471 , 930

เลขท้าย 3 ตัว : 876 , 140

เลขท้าย 2 ตัว : 16

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 : 967134

เลขหน้า 3 ตัว : 643 , 779

เลขท้าย 3 ตัว : 197 , 948

เลขท้าย 2 ตัว : 04

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 345650

เลขหน้า 3 ตัว : 137 , 999

เลขท้าย 3 ตัว : 830 , 837

เลขท้าย 2 ตัว : 65

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 775476

เลขหน้า 3 ตัว : 149 , 912

เลขท้าย 3 ตัว : 563 , 580

เลขท้าย 2 ตัว : 89

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 : 967375

เลขหน้า 3 ตัว : 323 , 806

เลขท้าย 3 ตัว : 021 , 206

เลขท้าย 2 ตัว : 79

วันศุก ที่ 17 มกราคม 2563

รางวัลที่ 1 : 491774

เลขหน้า 3 ตัว : 004 , 132

เลขท้าย 3 ตัว : 379 , 595

เลขท้าย 2 ตัว : 68

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 286051

เลขหน้า 3 ตัว : 189 , 464

เลขท้าย 3 ตัว : 045 , 980

เลขท้าย 2 ตัว : 38

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 : 100787

เลขหน้า 3 ตัว : 013 , 143

เลขท้าย 3 ตัว : 264 , 478

เลขท้าย 2 ตัว : 56

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 556725

เลขหน้า 3 ตัว : 058 ,174

เลขท้าย 3 ตัว : 264 , 478

เลขท้าย 2 ตัว : 70

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 578171

เลขหน้า 3 ตัว : 361 , 285

เลขท้าย 3 ตัว : 449 , 379

เลขท้าย 2 ตัว : 83

วันศุกร์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 : 970618

เลขหน้า 3 ตัว : 391 , 738

เลขท้าย 3 ตัว : 578 , 870

เลขท้าย 2 ตัว : 10

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1 : 981417

เลขหน้า 3 ตัว : 287 , 242

เลขท้าย 3 ตัว : 002 , 542

เลขท้าย 2 ตัว : 61

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 : 943703

เลขหน้า 3 ตัว : 971 , 540

เลขท้าย 3 ตัว : 631 , 432

เลขท้าย 2 ตัว : 75