สถิติ หว ย ออกวันอังคาร 10 ปี 17 มค นี้มาแน่

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 281343

เลขท้าย 3 ตัว : 089 , 152 , 396 , 868

เลขท้าย 2 ตัว : 28

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2556

รางวัลที่ 1 : 843846

เลขท้าย 3 ตัว : 834 , 862 , 906 , 828

เลขท้าย 2 ตัว : 86

งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 566996

เลขท้าย 3 ตัว : 352 , 210 , 584 , 526

เลขท้าย 2 ตัว : 86

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 647882

เลขท้าย 3 ตัว : 576 , 324 , 650 , 028

เลขท้าย 2 ตัว : 14

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1 : 028866

เลขท้าย 3 ตัว : 186 , 499 , 835 , 938

เลขท้าย 2 ตัว : 95

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 378477

เลขท้าย 3 ตัว : 123 , 271 , 441 , 864

เลขท้าย 2 ตัว : 39

งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1 : 772269

เลขท้าย 3 ตัว : 112 , 257 , 342 , 790

เลขท้าย 2 ตัว : 35

งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 948354

เลขท้าย 3 ตัว : 080 , 763 , 775 , 901

เลขท้าย 2 ตัว : 90

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 461704

เลขท้าย 3 ตัว : 853 , 982 , 535 , 950

เลขท้าย 2 ตัว : 57

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1 : 644742

เลขท้าย 3 ตัว : 429 , 253 , 386 , 532

เลขท้าย 2 ตัว : 05

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1 : 021094

เลขหน้า 3 ตัว : 260 , 403

เลขท้าย 3 ตัว : 068 , 819

เลขท้าย 2 ตัว : 89

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 915350

เลขหน้า 3 ตัว : 238 , 181

เลขท้าย 3 ตัว : 714 , 175

เลขท้าย 2 ตัว : 78

สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 10 ปี

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1 : 356364

เลขหน้า 3 ตัว : 699 , 312

เลขท้าย 3 ตัว : 309 , 535

เลขท้าย 2 ตัว : 98

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 439686

เลขหน้า 3 ตัว : 530 , 426

เลขท้าย 3 ตัว : 155 , 743

เลขท้าย 2 ตัว : 06

งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 254004

เลขหน้า 3 ตัว : 966 , 366

เลขท้าย 3 ตัว : 596 , 631

เลขท้าย 2 ตัว : 33

งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 : 785438

เลขหน้า 3 ตัว : 976 , 824

เลขท้าย 3 ตัว : 752 , 038

เลขท้าย 2 ตัว : 86

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1 : 145157

เลขหน้า 3 ตัว : 511 , 663

เลขท้าย 3 ตัว : 516 , 836

เลขท้าย 2 ตัว : 25

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 454891

เลขหน้า 3 ตัว : 008 , 396

เลขท้าย 3 ตัว : 490 , 603

เลขท้าย 2 ตัว : 53

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 756519

เลขหน้า 3 ตัว : 061 , 386

เลขท้าย 3 ตัว : 787 , 989

เลขท้าย 2 ตัว : 36

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 200515

เลขหน้า 3 ตัว : 186 , 392

เลขท้าย 3 ตัว : 192 , 212

เลขท้าย 2 ตัว : 93

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 : 570331

เลขหน้า 3 ตัว : 512 , 930

เลขท้าย 3 ตัว : 966 , 968

เลขท้าย 2 ตัว : 23

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 256

รางวัลที่ 1 : 691197

เลขหน้า 3 ตัว : 392 , 920

เลขท้าย 3 ตัว : 606 , 797

เลขท้าย 2 ตัว : 59

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 : 516967

เลขหน้า 3 ตัว : 876 , 882

เลขท้าย 3 ตัว : 565 , 625

เลขท้าย 2 ตัว : 64