เตรียมหนาวอีกรอบ

เตรียมรับอากาศหนาวอีกระรอก หลัง เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย เผยสภาพอากาศของประเทศ เตรียมเย็นลง 14-16 ม.ค. โดยระบุว่า สภาพอากาศ ครึ่งซ้ายของประเทศ เตรียมเย็นลง 14-16 ม.ค.

อัพเดทพยากรณ์อุณหภูมิ 10-16 ม.ค. ดังนี้

พรุ่งนี้ 10 ม.ค. อุ่นกว่าวันนี้

11 ม.ค. ใกล้เคียงกับวันนี้ เหนือและอีสานตะวันออกอุ่นกว่าวันนี้

12 ม.ค. ตะวันตก กลาง และอีสานตะวันตก มีเย็นลงประมาณ 1-2 องศา, เหนือและอีสานตะวันออกอุ่นกว่าวันนี้

13 ม.ค. ตะวันตก เหนือตอนล่าง เย็นกว่าวันนี้เล็กน้อย, เหนือและอีสานตะวันออกอุ่นกว่าวันนี้

14 ม.ค. ครึ่งซ้ายของประเทศทยอยเย็นลง, อีสานยังอุ่นกว่าวันนี้

15-16 ม.ค. ครึ่งซ้ายของประเทศเย็นลง

รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันอ้างอิง ในที่นี้คือของวันนี้ 9 ม.ค. พยากรณ์อุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่ 1

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว แต่ละรูปมีแถบสีและตัวเลขกำกับอยู่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าใด

รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรงๆกับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน