มหาดไทย สั่งด่วนถึง ผู้ว่าฯทั่วประเทศ ให้ออกคำสั่งประชาชนทันที

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า

ในขณะนี้พี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ พบปะสังสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ ภูมิลำเนาจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับสมาชิกในครอบครัวช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้เดินทางกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำงานในวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย.)

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรมสงกรานต์ที่มีการรวมกลุ่มคนในชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ

เนื่องจากขณะนี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ที่มีสถิติยอดผู้ติดจำนวนมาก และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมแบบบูรณาการและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ของ cv-19 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่cv-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงได้สั่งการและประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว เป็นเวลา 7 – 10 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA ทั้งรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างเคร่งครัดและหมั่นตรวจหาด้วยชุดตรวจ ATK อยู่เสมอ

ที่มา siamnews