ใ ค ร มีเ หรี ย ญ ตราครุฐ ปี 2517

แบงค์ เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ FC ได้โพสคลิปทางยูทูปว่า

เก็บก่อนรวยก่อน รับซื้อเหรียญ หนึางบาท ตราครุฐ ปี 2517 ใครมีผมรับนะครับ