ครม. ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน

วันนี้ (10 พ.ค. 2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการ ลดค่าเอฟที ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้า ค่าของชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีเงินเพื่อการบริโภคและอุปโภค

ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน และช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้

ทั้งนี้ในปี 2565 คนไทยเจอการปรับขึ้นค่าไฟไปแล้วถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในส่วนของค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) แบบขั้นบันได ครั้งแรกคือ เดือนม.ค.-เม.ย. 2565

จากเดิมที่ติดลบ 15.32 สตางค์ ปรับเพิ่มขึ้น 16.71 สตางค์ ไปอยู่ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ซึ่งค่าไฟฟ้าเอฟทีที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเกือบ 5%

ส่วนการขึ้นค่าเอฟทีครั้งที่สอง คือ เดือน พ.ค. – ส.ค. 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 4.00 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่ค่าไฟฟ้าทะลุ 4 บาท

อย่างไรก็ตาม ครม. เคาะงบกลาง 1,725 ล้านบาท ช่วยลดค่าไฟฟ้าเอฟที (FT) 4 เดือน พ.ค.-ส.ค. 65