ตัวเลขทายนิสัยส่วนตัวได้ไม่ย าก แค่เลือ กเลขที่ชอบที่สุดจาก 0 9 8 7

ตัวเลข 0 9 8 7 ที่เราชอบ สามารถบอ กอะไรได้หล า ยอย่าง เพราะตัวเลขแต่ละตัว มีบุคลิก ความหมาย และความนัย ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การที่คนเราชอบตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเป็นพิเศษ ย่อมต้องมีเหตุผล มีที่มา และสามารถนำมาทำนาย ทายนิสัยได้อย่างน่าเชื่อถือ ก่อนอื่น ตอบตัวเองอย่างรอบคอบว่า ชอบตัวเลขใดมากที่สุด แล้วอ่านคำทำนายได้เลย โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเลือ กได้แค่ตัวเลขเดียวที่คุณชื่นชอบมากที่สุดเท่านั้น

ตัวเลขเหล่านี้จะบ่งบอ กได้ถึงลักษณะนิสัย ท่าทางในการใช้ชีวิต แนวทางในการใช้ชีวิต และสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในช่วงอนาคตโดยตัวเลขทั้ง 4 ตัวเลือ กนี้ ประกอบไปด้วยเลข 0 9 8 7 เลขทั้งหมดนี้สามารถบอ กอนาคตของคุณได้เลย โดยวิธีการเล่นก็คือให้เลือ กตัวเลขที่ชอบแค่ตัวเลขเดียวเท่านั้น แล้วทำการอ่านทำความเข้าใจ เมื่อตรงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของชีวิต และสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น แนะนำว่าให้เซฟหรือเอาไว้ให้เพื่อนๆได้อ่าน เพื่อที่จะเป็นบุญกุศล และบอ กลักษณะนิสัยของเพื่อนรอบข้างต่อๆกันไป

เลข 0

บอ กถึงความสำเร็จ ตัวเลขนี้ไม่ได้บ่งบอ กถึงการสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง หล า ยคน มักจะคิดว่าตัวเลข 0 เป็นตัวเลขที่ไม่ดี แต่บอ กเลยว่าคิดผิด ตัวเลขศูนย์นั้นเป็นวงโคจรของทุกสิ่งทุกอย่าง ดูลักษณะนิสัยของคนที่ชอบเลข 0 จะเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนใคร ไม่ชอบเดินต ามรอยเท้าไปสักเท่าไหร่ มักจะมีเส้นทางเป็นของตัวเองเสมอ เป็นคนที่ไม่อ่อนข้อให้กับใครง่ายๆถ้าไม่รู้จักลักษณะนิสัยที่แท้จริงเลข 0 ยังบอ กถึงลักษณะการใช้ชีวิต นั่นก็หมายความว่า คุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆ

ไม่ยอมเสียอะไรโดยเปล่าประโยชน์ คุณเป็นคนที่มีลักษณะการคิดที่ดี คิดหน้าคิดหลังเสมอ ไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ต าม มักจะนึกถึงสิ่งที่ต ามมาในการกระทำช่วงนั้น คุณเป็นนักคิดวิเคราะห์พิจารณาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน อาชีพที่เหมาะกับคุณมักจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับประกัน การค้าขาย การซื้อมาขายไป จะประสบความสำเร็จมาก

เลข 9

บอ กถึงอำนาจวาสนาและการก้าวหน้า สำหรับใครที่ชื่นชอบเลข 9 เป็นพิเศษ หรือว่าคนที่เลือ กเลข 9 ในบทความนี้ ต้องบอ กก่อนเลยว่าคนที่เลือ กเลข 9 มักจะเป็นคนที่พิเศษจริงๆ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอ ใครมาดีมาร้ า ยไม่สำคัญไปกว่าสิ่งที่จะแสดงออ กไป คุณเป็นคนที่หน้าต าดีคนหนึ่ง แถมยังมีจิตใจดีด้วย มีความจริงใจเสมอมา

เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปล า ย เวลารักใครสักคนนึงนั้นจะทำให้ความทุ่มเท ไม่ชอบการคบซ้อน ชอบคุยคนเดียว ในเรื่องของการพูดการจามักจะเป็นคนที่ปากแข็งพอสมควร ไม่ค่อยพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออ กไปก็เท่าไหร่ โดยเฉพาะเรื่องความรักและการเงินลักษณะพิเศษของคนที่เลือ กเลข 9 มักจะเป็นคนที่มีความนุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ เป็นคนที่รั ก ษ า น้ำใจคนอื่น มากกว่ารั ก ษ า น้ำใจตัวเอง

ลักษณะเฉพาะก็คือเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี แต่พอตัวเองมีปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองในเรื่องของคำปรึกษาได้ เลข 9 คือถึงอำนาจวาสนาและการก้าวหน้า ก้าวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยบุญด้วยวาสนาจะคอยหนุนนำคนที่สร้างความดี จะยิ่งทวีคูณขึ้นไป แนะนำว่าสวดมนต์ภาวนา อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีแล้วจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นที่สุด

เลข 8

บอ กถึงการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนที่เลือ กตัวเลข 8 นี้ ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะนิสัยที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดี ไม่ชอบการจมอยู่กับที่ เป็นคนที่พย าย ามและขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอ อยู่เฉยๆไม่ได้ มักจะเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงาน หาเงินหาทองเข้าตัวอยู่สม่ำเสมอ เป็นคนที่ชอบเดินทางเพื่อตัวเองลักษณะนิสัยของคนที่เลือ กเลขแบบนี้ มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามชี้นิ้วสั่ง ไม่ชอบการไม่ตรงต่อเวลา การไม่รั ก ษ า คำพูด การไม่รั ก ษ า น้ำใจ โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือ การโกหก

ตัวเลข 8 บ่งบอ กถึงการไม่สิ้นสุด นั่นก็คือหากคุณเป็นคนหนึ่งที่พย าย าม คุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอน เลข 8 เป็นเลขที่ดี เป็นเลขที่มีความเป็น มงเป็นคล ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานด้วยตนเองมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วงนี้แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิก่อนนอน คิดทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดที่ทำมาในอ ดีต แล้วพย าย ามปรับเปลี่ยน เช้าวันรุ่งขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน

เลข 7

บอ กได้ถึงการเป็นคน มั่นคง ตรงไปตรงมา ลักษณะของคนที่ชอบเลข 7 หรือว่าเลือ กเลข 7 บ่งบอ กได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมาก คำว่ามั่นคงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง แต่เป็นเรื่องของลักษณะนิสัยที่มีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง คุณเป็นคนประเภทที่รักเดียวใจเดียว ไม่ชอบทำอะไรให้มันวุ่นวายใจ ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครมากสักเท่าไหร่ ยกเว้นกับเพื่อนรอบข้างที่สามารถไว้ใจได้

คุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรสักอย่างแล้วจะทำเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา มีความตั้งใจในการงานที่ทำอยู่เวลารักใครสักคนนึงจะรักด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ คิดอย่างไรก็พูดออ กไปอย่างนั้น รักเดียวใจเดียว มีความซื่อสัตย์ในความรักเป็นที่สุด ลักษณะชีวิตของคนที่ชอบเลข 7 นั้น มักจะเป็นคนที่ทำมาค้าขายขึ้น

หากมีอาชีพในเรื่องของการค้าการขายจะประสบความสำเร็จสูง สำหรับใครที่อยู่ในช่วงลำบากในตอนนี้ แนะนำว่าให้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการทำมาค้าขาย เก็บเล็กผสมน้อยจะประสบความสำเร็จเอง สิ่งที่ข า ดไม่ได้ในช่วงนี้คือสวดมนต์ภาวนาก่อนนอน ขอบคุณกุศลจงช่วยหนุนนําให้ชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้น มา

เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ลองเช็ก ‘ ตัวเลขที่ชอบ ’พร้อมทายนิสัยกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย สรุปว่าผลลัพธ์ที่ได้มันตรงกับนิสัยหรือตัวตนจริงๆ ของเรามากแค่ไหน ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ?! เอาจริงๆ ถ้าลองสังเกตดูให้ดีก็จะพบว่าสิ่งที่เราชอบหล า ยอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข สีสัน

หรือสิ่งของ ก็สามารถบ่งบอ กลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ภายในได้เป็นอย่างดีเลยนะ งานนี้หากอย ากจะรู้จักใครสักคนให้มากขึ้น แต่จะให้ถามออ กไปตรงๆ เลยก็ไม่กล้า อาจจะลองใช้วิธีแอบถามว่าเขาชอบอะไร แล้วนำมาทายนิสัยแทนดูก็ได้นะ เผื่อว่าจะได้รู้ในสิ่งที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะคะ

ที่มา  postsod