อา ยุบ อกอนาคต หลักโบร าณบ อกเอาไว้ตรงมาก

เ ล ข อ า ยุ บ อกอนาคต หลักโบร าณเก่าที่บ อกกันเอาไว้

สิ่งที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อย่ างเช่นคุณ

อายุ 32 ก็ให้เอา 32 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 384

หลังจากนั้นก็นำตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกกัน 3+8+4=15 ถ้าได้เป็นตัวเลข 2 ตัวก็นำตัวเลขทั้ง 2 มาบวกกันจนได้เลขตัวเดียว 1+5=6

พอเราได้เลขที่บวกมาแล้ว ก็นำตัวเลขเหล่านั้นไปอ่ า นคำทำนายตามตัวเลขได้เลย

เลข 3 กับ 8 กับ 5

ได้มีคำทำนายออกมาว่า ผู้ที่ได้เลข 3 และเลข 8 ในช่วงขณะนี้ อาจจะเจอกับปัญห าทางด้านการเงิ น ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าผ่อนรถผ่อนบ้ านส ารพัด จนทำให้คุณ

รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกิน รู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปัญห า อีกอย่ างหนึ่งนั่นก็คือคุณ

เป็นคนให้หาเงิ นเพียงคนเดียว ทำทุกสิ่งทุกอย่ างด้วยตัวคนเดียวมาตลอด อยู่ มีใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระ แต่ก็ไ ม่ได้พูดให้เขารู้ เพราะไ ม่ต้องการที่จะผิ ดใจกัน

เ รื่ อ งมันก็แล้วไปแล้วอย่ าเพิ่งคิดอะไรมากมาย ตั้งแต่ในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โชคชะต าของคุณจะเกิດการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในเ รื่ อ งของการ

งานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ ายไปในสถานที่ต่างถิ่นต่างแดน ใครที่

กำลังมองหาโอกาสดี ในการไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกก็มีโอกาสเข้ามาแล้ว การเงินไ ม่ต้องพูดถึง อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้

แต่จะดีแน่ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โชค

เลข 2 กับ 6 กับ 7

ได้มีคำทำนายเกิດขึ้นว่า ในช่วงนี้โชคชะต าของคุณในการใช้ชีวิตจะเจอกับเ รื่ อ งที่ดี

มีโชคลาภอย่ างมากมาย ไ ม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งของหน้ าที่การงานก็ตาม จะ

ได้รับการพิจารณา ใครที่ยังไ ม่ได้มีงานเป็นของตัวเอง ก็จะได้หางานเจอตรงใจกับที่คุณต้องการ

สำหรับความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะต้องโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่ ารีบ

ร้อนอะไรมากนักเพราะอาจจะเป็นเห ตุทำให้คุณผิดหวังได้ ใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีสามารถต่อยอดความสุขความเจริญในชีวิตได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดs ะวั งนั่นก็คือการพลาดโอกาสดี

และการ ตั ดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไป เลข 2 และเลข 7 เป็นตัวแทนของความประสบความสำเร็จ จะ

ได้ดีก็ต่อเมื่อ ตั ดสินใจลงมือทำด้วยตัวเองเสมอ ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง

ช่วงนี้หากพูดถึงโชคล าภจะได้ดีเป็นพิเศษ

มีเกณฑ์ได้โชคล าภเกี่ยวกับการเงิ นอันยิ่งใหญ่ ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โชค

เลข 1 กับ 9 กับ 4

มีคำทำนายเกิດขึ้นว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้เลข 1 และเลข 9 นั้นอาจจะไ ม่ค่อยดีนัก จะมีปัญห าเข้ามารุมเร้า มีคำพูดถากถางเข้ามาอยู่ไม่ข า ด ทำให้คุณ

รู้สึกເครียດและเป็นกังวลหลาย เ รื่ อ ง จนในบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไ ม่สบายตัวและไม่สบายใจ

ช่วงนี้ขอแนะนำว่าให้คุณตั้งสติเข้าไว้ ค่อย หาทางออก ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของ

เหตุ การพูดการจา การไ ม่ยอม นอกนั้นโชคชะตาของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อย

ถึงแม้ว่าจะเจอเ รื่ อ งเข้ามาก่อนก็ตามเถอะ ขอให้เชื่ อในเ รื่ อ งของการกระทำเป็นหลัก

สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่แล้วรู้สึกว่าได้ดี ก็ให้พย าย ามทำต่อไปอย่ าได้สนใจคำพูดคนอื่น

ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น หากจะให้พูดถึงโชคชะต า

ตามหลักคำทำนายตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไป

จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของหลาย สิ่งหลาย อย่ าง ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย หากเชื่อในคำทำนายนี้ก็อย่ าลืม

ที่จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อน คนอื่นได้อ่ า นเพื่อเป็นการเปิดทางสว่างของตัวคุณเอง ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โชค